Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Pripravništva

Lokacija/-e: 
Bruselj (Belgija)

Institucija/Agencija

Enotni odbor za reševanje sodeluje v programu pripravništev Evropske komisije (programu Bluebook) in sprejema univerzitetne diplomante z vsega sveta. Pripravniki opravljajo enake naloge kot novozaposleni diplomanti. V praksi to pomeni, da organizirajo delovne skupine in sestanke, zbirajo informacije in dokumentacijo, pripravljajo poročila in odgovarjajo na vprašanja ter sodelujejo na sestankih enote in drugih dogodkih.

Kdo se lahko prijavi: Prijavijo se lahko osebe z diplomo z naslednjih področij, v kolikor so študij že zaključile: reševanje bank, bančništvo, finance, ekonomija, politologija, upravljanje človeških virov, komuniciranje, informacijske in komunikacijske tehnologije ter pravo. Državljanstvo EU ni pogoj (manjše število mest je rezerviranih za državljane tretjih držav), zahteva pa se znanje dveh jezikov EU. Zaželene so delovne izkušnje in podiplomska izobrazba, vendar to ni pogoj.

Trajanje: 5 mesecev

Plačilo: Da, 1 220,78 evrov in nadomestilo za potne stroške. Pripravništva v okviru programa Bluebook se organizirajo dvakrat letno.

Začetek: 1. marec in 1. oktober