Αρχική σελίδα > Important info

Important info

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 άνοιξε!

Μπορείς να υποβάλεις ηλεκτρονικά αίτηση από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 18 Μαρτίου 2022.

Συμπλήρωσε το παρακάτω δελτίο υποβολής αίτησης.

Θα βρεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Φοιτητές πρεσβευτές EU Careers» στην ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/02/2022 - 09:42

Η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Φοιτητές πρεσβευτές EU Careers» του ακαδημαϊκού έτους 2022/2023 θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η ακόλουθη: 18 Φεβρουαρίου – 18 Μαρτίου 2022.

Θα βρεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Φοιτητές πρεσβευτές EU Careers» στην ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2022 - 16:22

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 άνοιξε!

Μπορείς να υποβάλεις ηλεκτρονικά αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου 2021.

Συμπλήρωσε το παρακάτω δελτίο υποβολής αίτησης.

Θα βρεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Φοιτητές πρεσβευτές EU Careers» στην ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2021 - 16:10

Η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων για πρεσβευτές EU Careers του ακαδημαϊκού έτους 2021/2022 θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η ακόλουθη: 15 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου 2021.

Θα βρεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Φοιτητές πρεσβευτές EU Careers» στην ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/11/2020 - 14:08

Όπως ίσως γνωρίζεις ήδη, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 έχει λήξει!

Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τα βιογραφικά σημειώματα (CV).

Η διαδικασία επιλογής για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2021.

Θα βρεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Πρεσβευτές EU Careers» στην ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2020 - 15:45

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 άνοιξε!

Μπορείς να υποβάλεις ηλεκτρονικά αίτηση από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2020.

Συμπλήρωσε το παρακάτω δελτίο υποβολής αίτησης.

Θα βρεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Πρεσβευτές EU Careers» στην ειδική σελίδα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/02/2020 - 10:10