Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Начало > Кандидати, успешно преминали през процедура на подбор > Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

В таблицата по-долу можете да намерите най-актуалната информация за всички валидни или изтекли списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители.

Срокът на валидност на тези списъци може да бъде удължен допълнително в бъдеще.

Всички CAST PERMANENT списъци са безсрочни (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Последна актуализация: 16.9.2020 г.

Референтен номер Наименование на процедурата за подбор Валидност до
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30/06/2021 (удължен)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Секретари 2008 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Хърватия 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/01/2010 Грижи за деца 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/02/2010 Секретари, финансови асистенти и финансови служители (етап 1) 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/02/2010 Секретари, финансови асистенти и финансови служители (етап 2) 30/06/2021 (удължен)
EPSO/CAST/S/1/2011 Писмени преводачи 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/2/2012 Грижи за деца 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/3/2012 Управление на сгради 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/5/2013 Изследователи 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/6/2013 Психолози в детски заведения 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/7/2013 ИКТ сигурност 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/8/2014 Шофьори 30/06/2021 (удължен)
EP/CAST/S/9/2014 Европейска администрация (Администратор за парламентарни изследвания — САМО ЕП) 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/11/2015 Управители на сгради 30/06/2021​ (удължен)
EPSO/CAST/S/12/2015 Сигурност / ФГIV / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД 31/12/2021 (удължен)
EPSO/CAST/S/12/2015 Сигурност / ФГIII / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД 31/12/2021 (удължен)
EPSO/CAST/S/13/2015 Грижи за деца 30/06/2021​ (удължен)
EP/CAST/S/14/2015 Сигурност ФГI (само Европейски парламент) 30/06/2019​ (изтекъл)
EP/CAST/S/16/2016 Шофьори ФГI (само ЕП) 27/03/2019​ (изтекъл)