Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Валидността на някои списъци на успешно преминалите подбор на EPSO за договорно наети служители се удължава.

Можете да намерите най-актуалната информация за всички активни списъци в таблицата по-долу.

Имайте предвид, че срокът на валидност на тези списъци може да бъде удължен допълнително в бъдеще.

Референтен номер Наименование на процедурата за подбор Валидност до
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30/06/2019 (удължен)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2018
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Секретари 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Хърватия 31/12/2018
EPSO/CAST/01/2010 Грижи за деца 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Секретари, финансови асистенти и финансови служители (етап 1) 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Секретари, финансови асистенти и финансови служители (етап 2) 31/12/2018
EPSO/CAST/S/1/2011 Писмени преводачи 31/12/2018
EPSO/CAST/S/2/2012 Грижи за деца 31/12/2018
EPSO/CAST/S/3/2012 Управление на сгради 31/12/2018
EPSO/CAST/S/7/2013 ИКТ сигурност 31/12/2018
EPSO/CAST/S/5/13 Изследователи 31/12/2018
EPSO/CAST/S/6/13 Психолози в детски заведения 31/12/2018
EPSO/CAST/S/8/14 Шофьори 31/12/2018
EP/CAST/S/9/2014 Европейска администрация / ФГIV / Администратор за парламентарни изследвания — само ЕП 31/12/2018
EPSO/CAST/S/11/2015 Управители на сгради 31/12/2018 (удължен)
EPSO/CAST/S/12/2015 Сигурност / ФГIV / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Сигурност / ФГIII / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД 31/12/2020