Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Home > Кандидати, успешно преминали през процедура на подбор > Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

 

На тази страница можете да намерите най-актуалната информация за всички активни списъци за подбор на договорно наети служители в таблицата по-долу. Срокът на валидност на тези списъци може да бъде удължен допълнително в бъдеще.

Всички списъци на успешно преминалите конкурсите CAST PERMANENT са безсрочни.

 

Референтен номер Наименование на процедурата за подбор Валидност до
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Секретари 2008 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Хърватия 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/01/2010 Грижи за деца 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/02/2010 Секретари, финансови асистенти и финансови служители (етап 1) 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/02/2010 Секретари, финансови асистенти и финансови служители (етап 2) 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/1/2011 Писмени преводачи 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/2/2012 Грижи за деца 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/3/2012 Управление на сгради 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/5/2013 Научни изследователи 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/6/2013 Психолози в детски заведения 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/7/2013 ИКТ сигурност 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/8/2014 Шофьори 31/12/2019 (удължен)
EP/CAST/S/9/2014 Европейска администрация (Администратор за парламентарни изследвания — САМО ЕП) 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/11/2015 Управители на сгради 31/12/2019 (удължен)
EPSO/CAST/S/12/2015 Сигурност / ФГIV / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Сигурност / ФГIII / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД 31/12/2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Грижи за деца 31/12/2019 (удължен)
EP/CAST/S/14/2015 Сигурност ФГI (само Европейски парламент) 30/06/2019
EP/CAST/S/16/2016 Шофьори ФГI (само ЕП) 27/03/2019 (изтекъл)