Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Начало > Следващи стъпки > Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Последна актуализация: 5.5.2021 г.

На тази страница можете да намерите актуализирана информация относно всички валидни или изтекли списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители.

Срокът на валидност на тези списъци може да бъде удължен допълнително в бъдеще.

Всички CAST PERMANENT списъци са безсрочни (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Валидността на следните списъци е удължена до 30.06.2022 г.:

 • EPSO/CAST/25/05 - CAST 25
 • EPSO/CAST/1-6/07 - CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 - CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 - CAST Секретари 2008
 • EPSO/CAST/CRO/2009 - CAST Хърватия
 • EPSO/CAST/01/2010 - Грижи за деца
 • EPSO/CAST/02/2010 - Секретари, финансови асистенти и финансисти (етап 1)
 • EPSO/CAST/02/2010 - Секретари, финансови асистенти и финансисти (етап 2)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 - Преводачи
 • EPSO/CAST/S/2/2012 - Грижи за деца
 • EPSO/CAST/S/3/2012 - Управление на сгради
 • EPSO/CAST/S/5/2013 - Научни изследователи
 • EPSO/CAST/S/6/2013 - Психолози в детски заведения
 • EPSO/CAST/S/7/2013 - Сигурност на ИКТ
 • EPSO/CAST/S/8/2014 - Шофьори
 • EP/CAST/S/9/2014 - Европейска администрация (администратор на парламентарни изследвания – само ЕП)
 • EPSO/CAST/S/11/2015 - Управление на сгради
 • EPSO/CAST/S/13/2015 - Грижи за деца

Валидността на следните списъци е удължена до 31.12.2022 г.:

 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Сигурност / ФГIV / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД
 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Сигурност / GFIII / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД

Следните списъци са изтекли:

 • EP/CAST/S/14/2015 - Сигурност GFI (само за Европейския парламент) – краен срок: 30.06.2019 г.
 • EP/CAST/S/16/2016 - Шофьори GFI (само за ЕП) – краен срок: 27.3.2019 г.