Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Home > Επιτυχόντες υποψήφιοι > Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για όλους τους ισχύοντες καταλόγους επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων που παρατίθενται στη συνέχεια. Η ισχύς ορισμένων από αυτούς τους καταλόγους ενδέχεται να παραταθεί περαιτέρω μελλοντικά.

Όλοι οι κατάλογοι της διαδικασίας CAST (CAST PERMANENT) ισχύουν επ΄ αόριστον.

 

Αριθμός αναφοράς Τίτλος του καταλόγου επιλογής Ισχύει μέχρι
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Γραμματέας 2008 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Κροατία 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/01/2010 Φροντίδα παιδιών 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 1) 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 2) 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/1/2011 Μεταφραστές 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/2/2012 Φροντίδα παιδιών 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/3/2012 Διαχείριση κτιρίων 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/5/2013 Ερευνητές 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/6/2013 Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/7/2013 Ασφάλεια ΤΠΕ 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/8/2014 Οδηγοί 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EP/CAST/S/9/2014 Ευρωπαϊκή διοίκηση (Διοικητικός υπάλληλος κοινοβουλευτικής έρευνας - ΜΟΝΟ για το ΕΚ) 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/11/2015 Διαχειριστές κτιρίων 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIV / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / Μόνο για την ΕΥΕΔ 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIII / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / Μόνο για την ΕΥΕΔ 31/12/2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Φροντίδα παιδιών 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EP/CAST/S/14/2015 Ασφάλεια GFI (μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 30/06/2019
EP/CAST/S/16/2016 Οδηγοί GFI (μόνο για το ΕΚ) 27/03/2019 (έληξε)