Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Παρατάθηκε η ισχύς ορισμένων καταλόγων επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων που έχει καταρτίσει η EPSO.

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλους τους ισχύοντες καταλόγους.

Έχετε υπόψη ότι η ισχύς αυτών των καταλόγων ενδέχεται να παραταθεί περαιτέρω μελλοντικά.

Αριθμός αναφοράς Τίτλος της επιλογής Ισχύει μέχρι
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30/06/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2018
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Γραμματείς 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Κροατία 31/12/2018
EPSO/CAST/01/2010 Φροντίδα παιδιών 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 1) 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 2) 31/12/2018
EPSO/CAST/S/1/2011 Μεταφραστές 31/12/2018
EPSO/CAST/S/2/2012 Φροντίδα παιδιών 31/12/2018
EPSO/CAST/S/3/2012 Διαχείριση κτιρίων 31/12/2018
EPSO/CAST/S/7/2013 Ασφάλεια ΤΠΕ 31/12/2018
EPSO/CAST/S/5/13 Ερευνητές 31/12/2018
EPSO/CAST/S/6/13 Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι 31/12/2018
EPSO/CAST/S/8/14 Οδηγοί 31/12/2018
EP/CAST/S/9/2014 Ευρωπαϊκή διοίκηση / GFIV / Διοικητικός υπάλληλος κοινοβουλευτικής έρευνας - ΜΟΝΟ για το ΕΚ 31/12/2018
EPSO/CAST/S/11/2015 Διαχειριστές κτιρίων 31/12/2018 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIV / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / Μόνο για την ΕΥΕΔ 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIV / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / Μόνο για την ΕΥΕΔ 31/12/2020