Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Αρχική σελίδα > Επιτυχόντες υποψήφιοι > Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για όλους τους καταλόγους επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν λήξει.

Η ισχύς ορισμένων από αυτούς τους καταλόγους ενδέχεται να παραταθεί περαιτέρω μελλοντικά.

Όλοι οι κατάλογοι της μόνιμης διαδικασίας CAST (CAST PERMANENT) ισχύουν επ΄ αόριστον (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Αριθμός αναφοράς Τίτλος του καταλόγου επιλογής Ισχύει μέχρι
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30/06/2021 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Γραμματείς 2008 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Κροατία 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/01/2010 Φροντίδα παιδιών 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 1) 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 2) 30/06/2021 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/1/2011 Μεταφραστές 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/2/2012 Φροντίδα παιδιών 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/3/2012 Διαχείριση κτιρίων 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/5/2013 Ερευνητές 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/6/2013 Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/7/2013 Ασφάλεια ΤΠΕ 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/8/2014 Οδηγοί 30/06/2021 (παρατάθηκε)
EP/CAST/S/9/2014 Ευρωπαϊκή διοίκηση (Διοικητικός υπάλληλος κοινοβουλευτικής έρευνας - ΜΟΝΟ για το ΕΚ) 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/11/2015 Διαχειριστές κτιρίων 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIV / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / ΕΥΕΔ μόνο 31/12/2021 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIV / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / ΕΥΕΔ μόνο 31/12/2021 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/13/2015 Φροντίδα παιδιών 30/06/2021​ (παρατάθηκε)
EP/CAST/S/14/2015 Ασφάλεια GFI (μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 30/06/2019​ (έληξε)
EP/CAST/S/16/2016 Οδηγοί GFI (μόνο για το ΕΚ) 27/03/2019​ (έληξε)