Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Αρχική σελίδα > Επιτυχόντες υποψήφιοι > Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για όλους τους ισχύοντες καταλόγους επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων που παρατίθενται στη συνέχεια. Η ισχύς ορισμένων από αυτούς τους καταλόγους ενδέχεται να παραταθεί περαιτέρω μελλοντικά.

Όλοι οι κατάλογοι στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST (CAST PERMANENT) είναι αορίστου διαρκείας.

 

Αύξων αριθμός Τίτλος της επιλογής Ισχύει μέχρι
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Γραμματέας 2008 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Κροατία 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/01/2010 Φροντίδα παιδιών 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 1) 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/02/2010 Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 2) 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/1/2011 Μεταφραστές 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/2/2012 Φροντίδα παιδιών 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/3/2012 Διαχείριση κτιρίων 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/5/2013 Ερευνητές 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/6/2013 Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/7/2013 Ασφάλεια ΤΠΕ 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/8/2014 Οδηγοί 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EP/CAST/S/9/2014 Ευρωπαϊκή διοίκηση (Διοικητικός υπάλληλος κοινοβουλευτικής έρευνας - ΜΟΝΟ για το ΕΚ) 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/11/2015 Διαχειριστές κτιρίων 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIV / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / Μόνο για την ΕΥΕΔ 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Ασφάλεια / GFIII / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / Μόνο για την ΕΥΕΔ 31/12/2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Φροντίδα παιδιών 31/12/2019 (παρατάθηκε)
EP/CAST/S/14/2015 Ασφάλεια GFI (μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 30/06/2019
EP/CAST/S/16/2016 Οδηγοί GFI (μόνο για το ΕΚ) 31/12/2019 (παρατάθηκε)