Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Αρχική σελίδα > Επόμενα βήματα > Κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2021

Σ΄ αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για όλους τους καταλόγους επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν λήξει.

Η ισχύς ορισμένων από αυτούς τους καταλόγους ενδέχεται να παραταθεί περαιτέρω μελλοντικά.

Όλοι οι κατάλογοι της μόνιμης διαδικασίας CAST (CAST PERMANENT) ισχύουν επ΄ αόριστον (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Η ισχύς των ακόλουθων καταλόγων παρατάθηκε έως τις 30/06/2022:

 • EPSO/CAST/25/05 - CAST 25
 • EPSO/CAST/1-6/07 - CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 - CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 - CAST Γραμματείς 2008
 • EPSO/CAST/CRO/2009 - CAST Κροατία
 • EPSO/CAST/01/2010 - Φροντίδα παιδιών
 • EPSO/CAST/02/2010 - Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 1)
 • EPSO/CAST/02/2010 - Γραμματείς, βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών και αρμόδιοι οικονομικής διαχείρισης (Στάδιο 2)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 - Μεταφραστές
 • EPSO/CAST/S/2/2012 - Φροντίδα παιδιών
 • EPSO/CAST/S/3/2012 - Διαχείριση κτιρίων
 • EPSO/CAST/S/5/2013 - Ερευνητές
 • EPSO/CAST/S/6/2013 - Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι
 • EPSO/CAST/S/7/2013 - Ασφάλεια των ΤΠΕ
 • EPSO/CAST/S/8/2014 - Οδηγοί
 • EP/CAST/S/9/2014 - Ευρωπαϊκή διοίκηση (Διοικητικός υπάλληλος κοινοβουλευτικής έρευνας - ΕΚ ΜΟΝΟ)
 • EPSO/CAST/S/11/2015 - Διαχείριση κτιρίων
 • EPSO/CAST/S/13/2015 - Φροντίδα παιδιών

Η ισχύς των ακόλουθων καταλόγων παρατάθηκε έως τις 31/12/2022:

 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Ασφάλεια / GFIV / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / ΕΥΕΔ μόνο
 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Ασφάλεια / GFIII / Σύμβουλοι περιφερειακής ασφάλειας / ΕΥΕΔ μόνο

Οι ακόλουθοι κατάλογοι έχουν λήξει:

 • EP/CAST/S/14/2015 - Ασφάλεια GFI (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο) - ημερομηνία λήξης: 30/06/2019.
 • EP/CAST/S/16/2016 - Οδηγοί GFI (ΕΚ μόνο) - ημερομηνία λήξης: 27/03/2019.