Lepinguliste töötajate valikunimekirjad

Avaleht > Järgmised sammud > Lepinguliste töötajate valikunimekirjad

Viimati ajakohastatud: 05.05.2021

Sellelt leheküljelt leiate ajakohastatud teavet kõikide praegu kehtivate või kehtivuse kaotanud lepinguliste töötajate valikunimekirjade kohta.

Mõne nimekirja kehtivust võidakse edaspidi veelgi pikendada.

Kõik TÄHTAJATUD CASTi valikumenetlused on ilma kindlaksmääratud tähtajata (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Järgmiste nimekirjade kehtivust on pikendatud kuni 30.06.2022:

 • EPSO/CAST/25/05 – CAST 25
 • EPSO/CAST/1-6/07 – CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 – CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 – CAST sekretärid 2008
 • EPSO/CAST/CRO/2009 – CAST Horvaatia
 • EPSO/CAST/01/2010 – Lastehoiuteenused
 • EPSO/CAST/02/2010 – Sekretärid, finantsvaldkonna assistendid ja finantsametnikud (1. etapp)
 • EPSO/CAST/02/2010 – Sekretärid, finantsvaldkonna assistendid ja finantsametnikud (2. etapp)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 – Tõlkijad
 • EPSO/CAST/S/2/2012 – Lastehoiuteenused
 • EPSO/CAST/S/3/2012 – Hoonete haldus
 • EPSO/CAST/S/5/2013 – Teadlased
 • EPSO/CAST/S/6/2013 – Hariduspsühholoogid
 • EPSO/CAST/S/7/2013 – IKT turve
 • EPSO/CAST/S/8/2014 – Autojuhid
 • EP/CAST/S/9/2014 – Euroopa haldus (Euroopa Parlamendi teadusvaldkonna administraator – AINULT EP)
 • EPSO/CAST/S/11/2015 – Kinnisvarahaldurid
 • EPSO/CAST/S/13/2015 – Lastehoiuteenused

Järgmiste nimekirjade kehtivust on pikendatud kuni 31.12.2022:

 • EPSO/CAST/S/12/2015 – Julgeolek / GFIV / piirkondlikud julgeolekunõunikud / ainult Euroopa välisteenistus
 • EPSO/CAST/S/12/2015 – Julgeolek / GFIII / piirkondlikud julgeolekunõunikud / ainult Euroopa välisteenistus

Suletud on järgmised nimekirjad:

 • EP/CAST/S/14/2015 – Julgeolek / GFI (ainult Euroopa Parlament) – sulgemise kuupäev: 30.06.2019.
 • EP/CAST/S/16/2016 – Autojuhid FGI (ainult Euroopa Parlament) – sulgemise kuupäev: 27.03.2019.