Lepinguliste töötajate valikunimekirjad

Home > Edukad kandidaadid > Lepinguliste töötajate valikunimekirjad

Allpool olevast tabelist leiate ajakohastatud ülevaate kõikidest praegu kehtivatest või kehtivuse kaotanud lepinguliste töötajate valikunimekirjadest.

Mõne nimekirja kehtivust võidakse edaspidi veelgi pikendada.

Kõik TÄHTAJATUD CASTi valikumenetlused on ilma kindlaksmääratud tähtajata (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Viitenumber Valikumenetluse nimetus Kehtiv kuni
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST sekretärid 2008 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Horvaatia 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/01/2010 Lastehoiuteenused 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretärid, finantsvaldkonna assistendid ja finantsametnikud (1. etapp) 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretärid, finantsvaldkonna assistendid ja finantsametnikud (2. etapp) 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/1/2011 Tõlkijad 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/2/2012 Lastehoiuteenused 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/3/2012 Hoonete haldus 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/5/2013 Teadlased 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/6/2013 Hariduspsühholoogid 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/7/2013 IKT turve 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/8/2014 Autojuhid 31.12.2019 (pikendatud)
EP/CAST/S/9/2014 Euroopa haldus (Euroopa Parlamendi teadusvaldkonna administraator – AINULT EP) 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/11/2015 Kinnisvarahaldurid 31.12.2019 (pikendatud)
EPSO/CAST/S/12/2015 Julgeolek / GFIV / piirkondlikud julgeolekunõunikud / ainult Euroopa välisteenistus 31.12.2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Julgeolek / GFIII / piirkondlikud julgeolekunõunikud / ainult Euroopa välisteenistus 31.12.2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Lastehoiuteenused 31.12.2019 (pikendatud)
EP/CAST/S/14/2015 Julgeolek / GFI (ainult Euroopa Parlament) 30.6.2019 (kehtivus lõppenud)
EP/CAST/S/16/2016 Autojuhid FGI (ainult Euroopa Parlament) 27.3.2019 (kehtivus lõppenud)