Liostaí roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh

 

Sa tábla thíos tá an t-eolas is déanaí faoi na liostaí roghnúcháin ar fad atá fós in úsáid do ghníomhairí ar conradh. Féach go bhféadfadh sé go gcuirfí síneadh ama le bailíocht na liostaí sin amach anseo.

Níl sprioc-am le hiarratais a dhéanamh ag dul le haon cheann de na liostaí CAST Buan.

 

Uimhir thagartha Teideal an phróisis roghnúcháin Bailí go dtí
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30/06/2019 (sínte)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2018
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST An Chróit 31/12/2018
EPSO/CAST/01/2010 Cúram leanaí 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Rúnaithe, cúntóirí airgeadais agus oifigigh airgeadais (Céim 1) 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Rúnaithe, cúntóirí airgeadais agus oifigigh airgeadais (Céim 2) 31/12/2018
EPSO/CAST/S/1/2011 Aistritheoirí 31/12/2018
EPSO/CAST/S/2/2012 Cúram leanaí 31/12/2018
EPSO/CAST/S/3/2012 Bainistiú foirgneamh 31/12/2018
EPSO/CAST/S/5/2013 Taighdeoirí 31/12/2018
EPSO/CAST/S/6/2013 Síceolaithe Oideachais 31/12/2018
EPSO/CAST/S/7/2013 Slándáil ICT 31/12/2018
EPSO/CAST/S/8/2014 Tiománaithe 31/12/2018
EP/CAST/S/9/2014 Riarachán Eorpach (Riarthóir i seirbhís taighde na Parlaiminte – do Pharlaimint na hEorpa amháin) 31/12/2018
EPSO/CAST/S/11/2015 Bainisteoirí foirgnimh 31/12/2018 (sínte)
EPSO/CAST/S/12/2015 Slándáil / GF IV / Slándáil Réigiúnach / Comhairleoirí / do EEAS amháin 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Slándáil / GF III / Slándáil Réigiúnach / Comhairleoirí / do EEAS amháin 31/12/2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Cúram leanaí 31/12/2018 (sínte)
EP/CAST/S/14/2015 Slándáil GFI (do Pharlaimint na hEorpa amháin) 30/06/2019
EP/CAST/S/16/2016 Tiománaithe GFI (do Pharlaimint na hEorpa amháin) 09/08/2019