Liostaí roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh

 

Sa tábla thíos tá an t-eolas is déanaí faoi na liostaí ar fad atá fós beo. Féach go bhféadfadh sé go gcuirfí síneadh ama le bailíocht na liostaí sin amach anseo.

Níl sprioc-am le hiarratais a dhéanamh ag dul le haon cheann de na liostaí CAST Buan.

 

Uimhir thagartha Teideal an phróisis roghnúcháin Bailí go dtí
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30/06/2019 (sínte)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2018
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST 2008 31/12/2018
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST An Chróit 31/12/2018
EPSO/CAST/01/2010 Cúram leanaí 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Rúnaithe, cúntóirí airgeadais agus oifigigh airgeadais (Céim 1) 31/12/2018
EPSO/CAST/02/2010 Rúnaithe, cúntóirí airgeadais agus oifigigh airgeadais (Céim 2) 31/12/2018
EPSO/CAST/S/1/2011 Aistritheoirí 31/12/2018
EPSO/CAST/S/2/2012 Cúram leanaí 31/12/2018
EPSO/CAST/S/3/2012 Bainistiú foirgneamh 31/12/2018
EPSO/CAST/S/5/2013 Taighdeoirí 31/12/2018
EPSO/CAST/S/6/2013 Síceolaithe oideachais 31/12/2018
EPSO/CAST/S/7/2013 Slándáil TFC 31/12/2018
EPSO/CAST/S/8/2014 Tiománaithe 31/12/2018
EP/CAST/S/9/2014 Riarachán Eorpach (Riarthóir i seirbhís taighde na Parlaiminte – do Pharlaimint na hEorpa amháin) 31/12/2018
EPSO/CAST/S/11/2015 Bainisteoirí foirgnimh 31/12/2018 (sínte)
EPSO/CAST/S/12/2015 Slándáil / GF IV / Slándáil Réigiúnach / Comhairleoirí / do SEGS amháin 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Slándáil / GF III / Slándáil Réigiúnach / Comhairleoirí / do SEGS amháin 31/12/2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Cúram leanaí 04/11/2018
EP/CAST/S/14/2015 Slándáil GFI (do Pharlaimint na hEorpa amháin) 30/06/2019
EP/CAST/S/16/2016 Tiománaithe GFI (do Pharlaimint na hEorpa amháin) 09/08/2019