Līgumdarbinieku atlases procedūrās izveidotie saraksti

Home > Sekmīgie kandidāti > Līgumdarbinieku atlases procedūrās izveidotie saraksti

Šajā tabulā varat atrast jaunāko informāciju par visiem pašlaik spēkā esošajiem līgumdarbinieku atlases procedūrās izveidotajiem sarakstiem, kā arī par sarakstiem, kuru derīguma termiņš ir beidzies.

Atsevišķu šo sarakstu derīguma termiņš vēlāk atkal varētu tikt pagarināts.

Visi PASTĀVĪGĀS ATLASES PROCEDŪRAS saraksti ir beztermiņa (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Atsauces numurs Atlases procedūras nosaukums Derīguma termiņš
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST sekretārs 2008 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Horvātija 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/01/2010 Bērnu aprūpe 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretāri, finanšu asistenti un finanšu amatpersonas (1. posms) 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretāri, finanšu asistenti un finanšu amatpersonas (2. posms) 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/1/2011 Tulkotāji 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/2/2012 Bērnu aprūpe 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/3/2012 Ēku apsaimniekošana 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/5/2013 Pētnieki 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/6/2013 Izglītības psihologi 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/7/2013 IKT drošība 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/8/2014 Autovadītāji 31/12/2019 (pagarināts)
EP/CAST/S/9/2014 Eiropas administrācija (Parlamentārās izpētes administrators - TIKAI EP) 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/11/2015 Ēku pārvaldnieki 31/12/2019 (pagarināts)
EPSO/CAST/S/12/2015 Drošība / FGIV / Reģionālās drošības padomnieki / tikai EĀDD 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Drošība / FGIII / Reģionālās drošības padomnieki / tikai EĀDD 31/12/2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Bērnu aprūpe 31/12/2019 (pagarināts)
EP/CAST/S/14/2015 Apsargi, FGI (tikai Eiropas Parlaments) 30/06/2019​ (beidzies)
EP/CAST/S/16/2016 Autovadītāji, FGI (tikai EP) 27/03/2019 (beidzies)