Listy kandydatów wyłonionych w procedurach naboru pracowników kontraktowych

Ważność wielu list sporządzonych w wyniku procedur naboru pracowników kontraktowych zorganizowanych przez EPSO została przedłużona.

Najnowsze informacje dotyczące wszystkich ważnych list zamieszczono w tabeli poniżej.

W przyszłości ważność tych list może jeszcze zostać przedłużona.

Numer referencyjny Procedura naboru Ważna do
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30/06/2018 r.
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Pracownicy sekretariatu 2008 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Chorwacja 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/01/2010 Opieka nad dziećmi 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/02/2010 Pracownicy sekretariatu, asystenci ds. finansowych i pracownicy pomocniczy ds. finansowych (etap I) 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/02/2010 Pracownicy sekretariatu, asystenci ds. finansowych i pracownicy pomocniczy ds. finansowych (etap II) 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/1/2011 Tłumacze pisemni 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/2/2012 Opieka nad dziećmi 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/3/2012 Zarządzanie budynkami 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/7/2013 Bezpieczeństwo ICT 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/5/13 Naukowcy 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/6/13 Psycholodzy szkolni 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/8/14 Kierowcy 31/12/2018 r.
EP/CAST/S/9/2014 Administracja europejska / grupa funkcyjna IV / administrator ds. analiz parlamentarnych / wyłącznie PE 31/12/2018 r.
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpieczeństwo / grupa funkcyjna IV / doradcy ds. bezpieczeństwa w regionie / wyłącznie ESDZ 31/12/2020 r.
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpieczeństwo / grupa funkcyjna III / doradcy ds. bezpieczeństwa w regionie / wyłącznie ESDZ 31/12/2020 r.