Výberové zoznamy zmluvných zamestnancov

 

Aktuálne informácie o všetkých platných výberových zoznamoch zmluvných zamestnancov nájdete v tejto tabuľke. Platnosť niektorých týchto zoznamov sa môže v budúcnosti ďalej predĺžiť.

Všetky zoznamy pre časovo neobmedzené výberové konania CAST (CAST PERMANENT) sú časovo neobmedzené.

 

Referenčné číslo Názov výberového konania Platnosť do
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30. júna 2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27/RELEX 2007 31. decembra 2018
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31. decembra 2018
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Sekretári 2008 31. decembra 2018
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Chorvátsko 31. decembra 2018
EPSO/CAST/01/2010 Starostlivosť o deti 31. decembra 2018
EPSO/CAST/02/2010 Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 1) 31. decembra 2018
EPSO/CAST/02/2010 Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 2) 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/1/2011 Prekladatelia 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/2/2012 Starostlivosť o deti 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/3/2012 Správa budov 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/5/2013 Výskumní pracovníci 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/6/2013 Pedagogickí psychológovia 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/7/2013 Bezpečnosť IKT 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/8/2014 Šoféri 31. decembra 2018
EP/CAST/S/9/2014 Európska administratíva (Výskumný referent v Parlamente – LEN EP) 31. decembra 2018
EPSO/CAST/S/11/2015 Správcovia budov 31. decembra 2018 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpečnosť/FS IV/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ 31. decembra 2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpečnosť/FS III/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ 31. decembra 2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Starostlivosť o deti 31. decembra 2018 (predĺžená)
EP/CAST/S/14/2015 Bezpečnosť/FS I (len Európsky parlament) 30. júna 2019
EP/CAST/S/16/2016 Šoféri FS I (len EP) 9. augusta 2019