Výberové zoznamy zmluvných zamestnancov

Domovská stránka > Úspešní uchádzači > Výberové zoznamy zmluvných zamestnancov

V tabuľke nájdete najaktuálnejšie informácie týkajúce sa všetkých platných alebo ukončených výberových zoznamov zmluvných zamestnancov.

Platnosť niektorých týchto zoznamov sa môže v budúcnosti ďalej predĺžiť.

Všetky zoznamy pre ČASOVO NEOBMEDZENÉ VÝBEROVÉ KONANIA CAST sú časovo neobmedzené (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Posledná aktualizácia: 16. 9. 2020

Referenčné číslo Názov výberového konania Platnosť do
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 30. 6. 2021 (predĺžená)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27/RELEX 2007 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Sekretári 2008 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Chorvátsko 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/01/2010 Starostlivosť o deti 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 1) 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 2) 30. 6. 2021 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/1/2011 Prekladatelia 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/2/2012 Starostlivosť o deti 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/3/2012 Správa budov 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/5/2013 Výskumní pracovníci 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/6/2013 Pedagogickí psychológovia 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/7/2013 Bezpečnosť IKT 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/8/2014 Šoféri 30. 6. 2021 (predĺžená)
EP/CAST/S/9/2014 Európska administratíva (Výskumný referent v Parlamente – LEN EP) 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/11/2015 Správcovia budov 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpečnosť/FS IV/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ 31. 12. 2021 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpečnosť/FS III/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ 31. 12. 2021 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/13/2015 Starostlivosť o deti 30. 6. 2021​ (predĺžená)
EP/CAST/S/14/2015 Bezpečnosť/FS I (len Európsky parlament) 30/6/2019​(ukončená)
EP/CAST/S/16/2016 Šoféri FS I (len EP) 27/3/2019​ (ukončená)