Výberové zoznamy zmluvných zamestnancov

Home > Úspešní uchádzači > Výberové zoznamy zmluvných zamestnancov

V tabuľke nájdete najaktuálnejšie informácie týkajúce sa všetkých platných alebo ukončených výberových zoznamov zmluvných zamestnancov.

Platnosť niektorých týchto zoznamov sa môže v budúcnosti ďalej predĺžiť.

Všetky zoznamy pre ČASOVO NEOBMEDZENÉ VÝBEROVÉ KONANIA CAST sú časovo neobmedzené (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Referenčné číslo Názov výberového konania Platnosť do
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27/RELEX 2007 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST Sekretári 2008 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST Chorvátsko 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/01/2010 Starostlivosť o deti 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 1) 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/02/2010 Sekretári, finanční asistenti a finanční úradníci (fáza 2) 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/1/2011 Prekladatelia 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/2/2012 Starostlivosť o deti 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/3/2012 Správa budov 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/5/2013 Výskumní pracovníci 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/6/2013 Pedagogickí psychológovia 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/7/2013 Bezpečnosť IKT 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/8/2014 Šoféri 31/12/2019 (predĺžená)
EP/CAST/S/9/2014 Európska administratíva (Výskumný referent v Parlamente – LEN EP) 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/11/2015 Správcovia budov 31/12/2019 (predĺžená)
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpečnosť/FS IV/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ 31. decembra 2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Bezpečnosť/FS III/Regionálni bezpečnostní poradcovia/len ESVČ 31. decembra 2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Starostlivosť o deti 31/12/2019 (predĺžená)
EP/CAST/S/14/2015 Bezpečnosť/FS I (len Európsky parlament) 30/6/2019​(ukončená)
EP/CAST/S/16/2016 Šoféri FS I (len EP) 27/3/2019 (ukončená)