Listor för kontraktsanställda

Förstasida > Kommande steg > Listor för kontraktsanställda

Senaste uppdatering: 05/05/2021

På den här sidan hittar du uppdaterad information om samtliga listor för kontraktsanställda som antingen är giltiga eller har upphört att gälla.

Vissa av listorna kan komma att förlängas ytterligare.

Alla listor för Cast permanent gäller tills vidare (EPSO/CAST/P/1–18/2017, EPSO/CAST/P/19–20/2018 och EPSO/CAST/P/21–22/2019).

 

Giltigheten för följande listor har förlängts till den 30 juni 2022:

 • EPSO/CAST/25/05 – CAST 25
 • EPSO/CAST/1-6/07 – CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 – CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 – CAST Sekreterare 2008
 • EPSO/CAST/CRO/2009 – CAST Kroatien
 • EPSO/CAST/01/2010 – Barnomsorg
 • EPSO/CAST/02/2010 – Sekreterare, ekonomiassistenter och ekonomer (etapp 1)
 • EPSO/CAST/02/2010 – Sekreterare, ekonomiassistenter och ekonomer (etapp 2)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 – Översättare
 • EPSO/CAST/S/2/2012 – Barnomsorg
 • EPSO/CAST/S/3/2012 – Fastighetsförvaltning
 • EPSO/CAST/S/5/2013 – Forskare
 • EPSO/CAST/S/6/2013 – Utbildningspsykologer
 • EPSO/CAST/S/7/2013 – It-säkerhet
 • EPSO/CAST/S/8/2014 – Chaufförer
 • EP/CAST/S/9/2014 – EU-förvaltning, handläggare, enbart Europaparlamentet
 • EPSO/CAST/S/11/2015 – Fastighetsförvaltare
 • EPSO/CAST/S/13/2015 – Barnomsorg

Giltigheten för följande listor har förlängts till den 30 december 2022:

 • EPSO/CAST/S/12/2015 – Säkerhet, tjänstegrupp IV, regionala säkerhetsrådgivare, enbart EU:s utrikestjänst
 • EPSO/CAST/S/12/2015 – Säkerhet, tjänstegrupp III, regionala säkerhetsrådgivare, enbart EU:s utrikestjänst

Följande listor är inte längre giltiga:

 • EP/CAST/S/14/2015 – Säkerhet, tjänstegrupp I, enbart Europaparlamentet – upphörde: 30/6/2019
 • EP/CAST/S/16/2016 – Chaufförer, tjänstegrupp I, enbart Europaparlamentet – upphörde: 27/3/2019