Listor för kontraktsanställda

Home > Godkända sökande > Listor för kontraktsanställda

I den här tabellen hittar du den senaste informationen om samtliga gällande eller avslutade listor för kontraktsanställda.

Vissa av listorna kan komma att förlängas ytterligare.

Alla listor för Cast permanent gäller tills vidare (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018 och EPSO/CAST/P/21-22/2019).

 

Referensnummer Urvalsförfarande Giltig t.o.m.
EPSO/CAST/25/05 CAST 25 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/1-6/07 CAST 27 / RELEX 2007 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/RELEX/2008 CAST RELEX 2008 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/SECR/2008 CAST, sekreterare, 2008 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/CRO/2009 CAST, Kroatien 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/01/2010 Barnomsorg 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/02/2010 Sekreterare, ekonomiassistenter och ekonomer (etapp 1) 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/02/2010 Sekreterare, ekonomiassistenter och ekonomer (etapp 2) 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/1/2011 Översättare 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/2/2012 Barnomsorg 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/3/2012 Fastighetsförvaltning 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/5/2013 Forskare 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/6/2013 Utbildningspsykologer 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/7/2013 It-säkerhet 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/8/2014 Chaufförer 31/12/2019 (förlängd)
EP/CAST/S/9/2014 EU-förvaltning, handläggare, enbart Europaparlamentet 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/11/2015 Fastighetsförvaltare 31/12/2019 (förlängd)
EPSO/CAST/S/12/2015 Säkerhet, tjänstegrupp IV, regionala säkerhetsrådgivare, enbart EU:s utrikestjänst 31/12/2020
EPSO/CAST/S/12/2015 Säkerhet, tjänstegrupp III, regionala säkerhetsrådgivare, enbart EU:s utrikestjänst 31/12/2020
EPSO/CAST/S/13/2015 Barnomsorg 31/12/2019 (förlängd)
EP/CAST/S/14/2015 Säkerhet, tjänstegrupp I, enbart Europaparlamentet 30/06/2019​ (avslutad)
EP/CAST/S/16/2016 Chaufförer, tjänstegrupp I, enbart Europaparlamentet 27/03/2019 (avslutad)