Predĺžená platnosť rezervných zoznamov

Domovská stránka > Ďalšie kroky > Rezervné zoznamy > Predĺžená platnosť rezervných zoznamov

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o rezervných zoznamoch. Dátum uplynutia platnosti týchto zoznamov sa môže v budúcnosti znovu predĺžiť. Najaktuálnejšie informácie vždy nájdete na tejto stránke.