Списък на подходящи кандидати

Референтен номер: 

BANYAI Tamaz
CETATEANU Marius
DE GENNARO Michele
DEBACKER Peter
DRAGHICESCU Daniel
GONZALEZ ALVAREZ Cecilia
GONZALEZ PEREZ Jesus
GRGEC Dalibor
HERRALA Juha Petri
HOLZAPFEL Wouter Martijn
MIRON Caius
PANA Flavius-Alexandru
PYROVOLAKIS Odysseas
TSITLAKIDIS Charalampos

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 07/04/2023 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 21/05/2021 - 15:48
Дата на актуализацията : 03/06/2021 - 13:07