Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

BANYAI Tamaz
CETATEANU Marius
DE GENNARO Michele
DEBACKER Peter
DRAGHICESCU Daniel
GONZALEZ ALVAREZ Cecilia
GONZALEZ PEREZ Jesus
GRGEC Dalibor
HERRALA Juha Petri
HOLZAPFEL Wouter Martijn
MIRON Caius
PANA Flavius-Alexandru
PYROVOLAKIS Odysseas
TSITLAKIDIS Charalampos

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 07/04/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 21/05/2021 - 15:48
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 03/06/2021 - 13:07