Списък на подходящи кандидати

Референтен номер: 

BOOKJANS EVA
FLOECK DAGMAR CHARLOTTE
PRETTICO GIUSEPPE
SCHIROTZEK ANDRE
TREFZGER CHRISTIAN

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 06/07/2023 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 07/09/2021 - 11:11
Дата на актуализацията : 07/09/2021 - 11:12