Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

BOOKJANS EVA
FLOECK DAGMAR CHARLOTTE
PRETTICO GIUSEPPE
SCHIROTZEK ANDRE
TREFZGER CHRISTIAN

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 06/07/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/09/2021 - 11:11
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/09/2021 - 11:12