Списък на подходящи кандидати

Референтен номер: 

BARBERON, PASCAL
BAYIAS, PARIS (PARASKEVAS)
BORRERO MAYORA, VICTOR
MARAVELAKIS,    ALEXANDROS
MORELLI,    ALESSANDRO
NEAGU, MARIUS
PETROV, PLAMEN
SANDU, MARIUS CATALIN
SANTOS MARIN, YON
STAMATELOS, DIMITRIOS
STANIC, ZORAN

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 22/07/2023 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Възможно е един или повече успешни кандидати да са поискали имената им да не бъдат публикувани.
Дата на публикуване : 02/09/2021 - 15:11
Дата на актуализацията : 02/09/2021 - 15:12