Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

BARBERON, PASCAL
BAYIAS, PARIS (PARASKEVAS)
BORRERO MAYORA, VICTOR
MARAVELAKIS,    ALEXANDROS
MORELLI,    ALESSANDRO
NEAGU, MARIUS
PETROV, PLAMEN
SANDU, MARIUS CATALIN
SANTOS MARIN, YON
STAMATELOS, DIMITRIOS
STANIC, ZORAN

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 22/07/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 02/09/2021 - 15:11
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 02/09/2021 - 15:12