Popis uspješnih kandidata

Referentni broj postupka odabira: 

BARBERON, PASCAL
BAYIAS, PARIS (PARASKEVAS)
BORRERO MAYORA, VICTOR
MARAVELAKIS,    ALEXANDROS
MORELLI,    ALESSANDRO
NEAGU, MARIUS
PETROV, PLAMEN
SANDU, MARIUS CATALIN
SANTOS MARIN, YON
STAMATELOS, DIMITRIOS
STANIC, ZORAN

Valjanost popisa: 
Popis je valjan do 22/07/2023.
Institucije koje mogu zapošljavati s ovog popisa: 
Moguće je da su neki uspješni kandidati izričito zatražili da se njihovo ime ne objavljuje.
Datum objave : 02/09/2021 - 15:11
Datum zadnjeg ažuriranja : 02/09/2021 - 15:12