Reservlista för tillfälligt anställda

Förstasida > Kommande steg > Reservlistor > Reservlista för tillfälligt anställda

BARBERON, PASCAL
BAYIAS, PARIS (PARASKEVAS)
BORRERO MAYORA, VICTOR
MARAVELAKIS,    ALEXANDROS
MORELLI,    ALESSANDRO
NEAGU, MARIUS
PETROV, PLAMEN
SANDU, MARIUS CATALIN
SANTOS MARIN, YON
STAMATELOS, DIMITRIOS
STANIC, ZORAN

Giltighetstid: 
Listan gäller till och med den 22/07/2023.
Institutioner som får rekrytera från den här listan: 
En eller flera godkända sökande kan uttryckligen ha begärt att deras namn inte ska offentliggöras.
Publicerat den : 02/09/2021 - 15:11
Senaste uppdatering : 02/09/2021 - 15:12