Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

BARAITARU, FLORIN
BOGHITA, PAVEL BRADUT
BRATU, VALERIU
CADIAT, JEAN-PIERRE
CIMPOESU, TEODOR
CIOCILDAU, ADRIAN
DURELLI, PAOLO
GARCIA CABALLERO,    JORDI
GONZALEZ BELMONTE, AGUSTIN
IACOMI, ALIN-GEORGE
IZMIREV, IVAYLO
KONETZKI, ALEXANDER
LE GAL, PHILIPPE
LEMOS, RICARDO
MAKOVEC, MITJA
MARQUIS, DAVID
MONTOYA    , FRANCISCO
MUSTATEA, MANUELA
MUZELLE,    BORJA
NINDL, GOTTFRIED
ORKISZ, MARIUSZ
OUZOUNOV, BOYAN
ROBU, GABRIEL
SERBAN, ALEXANDRU
SIMBOTELECAN, SILVIU
SIMON, YVES
TOMSA, VLAD
ZACHOPOULOU, PANAGIOTA
ZHEKOV, ZHEKO

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 14/07/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/09/2021 - 09:51
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/09/2021 - 09:59