Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

BILLINGS CATHAL
BURKE CATHAL
DUFFIN COLM
DWANE AONGHUS
EGLINGTON IAN
FADIAN FIONNUALA
FAHERTY FIONA
FARRELL BRENDAN
FINN JOHN
FLOOD NOEL
GLYNN AILEEN
GOVAN NIGEL
HANRAHAN NIAMH
HEGARTY HELEN
JOHNSON DIARMUID
KEEGAN AINE
KELLY JAMES
LAGAN JACK
LONG DUANE
MAC CARTHAIGH DAITHI
MAC FHIONNGHAILE COLM
MAC GABHANN PADRAIG
MAC MURCHAIDH DONALL
MAC MURCHAIDH IAN
MACKIN CIARAN
MAGEE DARREN
MC GRANE THOMAS MARTIN
MCGRORY ORLA
MHIC THAIDHG MAIRI
MILLS AINE
MURPHY ENYA
NI EIDHIN DEIRDRE BERNADETTE
NI NUALLAIN AINE
O BRIEN CATHERINE
O FIANNACHTA MUIRIS
O GRADAIGH POL SEAN
O HIARLAITHE AOGAN
O LOINGSIGH TADHG
O LUASA SEAN
O'FLAHERTY FLYN
O'NEILL JANE
PURCELL COLM
SCANLON BARRY
TRACEY JOHN
WOODS JOHN

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 24/02/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 31/03/2021 - 15:02
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 16/08/2021 - 10:16