Списък на подходящи кандидати

Референтен номер: 

ADAMOVIC Marko

CORSO Ezio

KERCKHOF Stephanie

VILANAKIS Nikolaos

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 23/03/2023 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 14/04/2021 - 13:50
Дата на актуализацията : 14/04/2021 - 13:51