Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

ADAMOVIC Marko

CORSO Ezio

KERCKHOF Stephanie

VILANAKIS Nikolaos

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 23/03/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/04/2021 - 13:50
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 14/04/2021 - 13:51