Zoznam spôsobilých uchádzačov

Domovská stránka > Ďalšie kroky > Rezervné zoznamy > Zoznam spôsobilých uchádzačov

ADAMOVIC Marko

CORSO Ezio

KERCKHOF Stephanie

VILANAKIS Nikolaos

Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 23/03/2023.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 14/04/2021 - 13:50
Dátum aktualizácie : 14/04/2021 - 13:51