Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

ASERO    GEMMA
ASIKAINEN    TOMMI
CARBUNARU    FLORIN
CARLETTI    ALESSANDRO
CONSTANTINESCU    ADRIAN
DEL SORBO    MARIA
ENESCU    VALENTIN
JULEA    ANDREEA MARIA
LIOURIS    CHRISTOS
LUKETIC    NATASA
MANOLOPOULOU    MARIA
NICA    VERONICA
PETRILLO    MAURO
RUSSO    SIMONE
SOLAZZO    EFISIO
SPYRATOS    SPYRIDON
VLEGELS    JEF

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 03/06/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 31/08/2021 - 10:53
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 02/09/2021 - 09:53