Списък на подходящи кандидати

Референтен номер: 

ABRUSCIA    ROBERTO
BASTIANELLI    VALENTINA
BRAVO    ESTER
CIPPIS    CHRISTIAN
CURE    JONATHAN
GIANNAKIS    DIMITRI
LOPES    ANTONIO
LUJAN GONZALEZ    JOSE MARIANO
PETROV    PLAMEN
SANDU    MARIUS CATALIN
SBARDELLA    SAMUELE
STAVROU    MARIOS
TSAKALIS    DIMITRIOS

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 02/07/2023 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 02/08/2021 - 16:01
Дата на актуализацията : 02/08/2021 - 16:16