Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

ABRUSCIA    ROBERTO
BASTIANELLI    VALENTINA
BRAVO    ESTER
CIPPIS    CHRISTIAN
CURE    JONATHAN
GIANNAKIS    DIMITRI
LOPES    ANTONIO
LUJAN GONZALEZ    JOSE MARIANO
PETROV    PLAMEN
SANDU    MARIUS CATALIN
SBARDELLA    SAMUELE
STAVROU    MARIOS
TSAKALIS    DIMITRIOS

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 02/07/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 02/08/2021 - 16:01
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 02/08/2021 - 16:16