Zoznam spôsobilých uchádzačov

Domovská stránka > Ďalšie kroky > Rezervné zoznamy > Zoznam spôsobilých uchádzačov

ABRUSCIA    ROBERTO
BASTIANELLI    VALENTINA
BRAVO    ESTER
CIPPIS    CHRISTIAN
CURE    JONATHAN
GIANNAKIS    DIMITRI
LOPES    ANTONIO
LUJAN GONZALEZ    JOSE MARIANO
PETROV    PLAMEN
SANDU    MARIUS CATALIN
SBARDELLA    SAMUELE
STAVROU    MARIOS
TSAKALIS    DIMITRIOS

Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 02/07/2023.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 02/08/2021 - 16:01
Dátum aktualizácie : 02/08/2021 - 16:16