Reservlista för tillfälligt anställda

Förstasida > Kommande steg > Reservlistor > Reservlista för tillfälligt anställda

ABRUSCIA    ROBERTO
BASTIANELLI    VALENTINA
BRAVO    ESTER
CIPPIS    CHRISTIAN
CURE    JONATHAN
GIANNAKIS    DIMITRI
LOPES    ANTONIO
LUJAN GONZALEZ    JOSE MARIANO
PETROV    PLAMEN
SANDU    MARIUS CATALIN
SBARDELLA    SAMUELE
STAVROU    MARIOS
TSAKALIS    DIMITRIOS

Giltighetstid: 
Listan gäller till och med den 02/07/2023.
Institutioner som får rekrytera från den här listan: 
Publicerat den : 02/08/2021 - 16:01
Senaste uppdatering : 02/08/2021 - 16:16