Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων

Στοιχεία αναφοράς: 

APOSTOLOUDIS Evangelos
BELLARMINO Antonio Roberto
CORTIJO SOLERA Jose Antonio
D'HERBIGNY Charles
FERENTINOS Dionysios
FERNANDEZ BARDAL Hector
MADEDDU Antonello
MARAVELAKIS Alexandros
MICHELIS Ioannis
NEISSE Ricardo
PAPADOPOULOS Georgios
SPIGOLON Roberto
STERI Gary
SUCIU Raluca Elena
VAICAR George-Florin
VERGADOS Georgios

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 04/06/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 05/10/2021 - 16:56
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 05/10/2021 - 16:56