Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
ANTIMIANI Alessandro
AFMAN Emiel
BECHEV Ilcho
BERNARDI Barbara
BEZHANOVA Kornelia
D'ADAMO Gaetano
DE AMORES HERNANDEZ Antonio Felix
DIAS DA SILVA Antonio
GIANELLE Carlo
GIANNOPOULOU Eleni
GRANELLI Lucia
HUDECZ Andras
ISTATKOV Radoslav
INFANTE Enrico
KALAYDZHIEVA Zhivka
KAPPELER Andreas
KISS Aron
KOKKORI Ioanna
KOKKORI Vassiliki
LE BLANC Julia
LICCHETTA Mirko
MOLZAHN Alexander
MUHR Katharina
ONORANTE Luca
OSTOJIC Vukasin
PAPADAKOU Lemonia
PRADO Lourdes
SISSOKO Adja Awa
THEOFILAKOU Anastasia
UREGIAN Christopher
VASICEK Borek
VON TERZI  Martina
VUKŠIĆ Goran
VYSKRABKA Milan
YIM David
Ισχύς του καταλόγου: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
The quota for this list has been lifted.
All institutions can now recruit candidates from this list.
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 16/01/2019 - 08:55
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/06/2020 - 11:47