Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

Вариант 1

DECROCK

Sarah

FLÜRY-HERARD

Claire

GIORDANI

Hikma

MIRSKY

Daniel

PETITJEAN

Julie

ROBIN

Guillaume

SCHMIT

Lisa

Вариант 2

CHAPERON

Ivan

DA COSTA PEREIRA

Alice

GALVAN

Paul

SCHALENBOURG

Elodie

VUIDAR

Mathilde

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Дата на публикуване : 22/08/2018 - 10:56
Дата на актуализацията : 22/08/2018 - 10:56