Rezerves saraksts

Atsauce: 

1. valodu kombinācija

DECROCK

Sarah

FLÜRY-HERARD

Claire

GIORDANI

Hikma

MIRSKY

Daniel

PETITJEAN

Julie

ROBIN

Guillaume

SCHMIT

Lisa

2. valodu kombinācija

CHAPERON

Ivan

DA COSTA PEREIRA

Alice

GALVAN

Paul

SCHALENBOURG

Elodie

VUIDAR

Mathilde

Saraksta derīguma termiņš: 
Šis saraksts būs derīgs līdz 31/12/2021.
Publicēšanas datums : 22/08/2018 - 10:56
Atjauninājuma datums : 22/08/2018 - 10:56