Rezerves saraksts

Atsauce: 

1. valodu kombinācija

DECROCK

Sarah

FLÜRY-HERARD

Claire

GIORDANI

Hikma

MIRSKY

Daniel

PETITJEAN

Julie

ROBIN

Guillaume

SCHMIT

Lisa

2. valodu kombinācija

CHAPERON

Ivan

DA COSTA PEREIRA

Alice

GALVAN

Paul

SCHALENBOURG

Elodie

VUIDAR

Mathilde

Rezerves saraksta spēkā esība: 
Rezerves saraksts būs derīgs līdz 31/12/2021.
Publicēšanas datums : 22/08/2018 - 10:56
Atjauninājuma datums : 22/08/2018 - 10:56