Rezervný zoznam

Referencia: 

Variant 1

DECROCK

Sarah

FLÜRY-HERARD

Claire

GIORDANI

Hikma

MIRSKY

Daniel

PETITJEAN

Julie

ROBIN

Guillaume

SCHMIT

Lisa

Variant 2

CHAPERON

Ivan

DA COSTA PEREIRA

Alice

GALVAN

Paul

SCHALENBOURG

Elodie

VUIDAR

Mathilde

Platnosť zoznamu: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 22/08/2018 - 10:56
Dátum aktualizácie : 22/08/2018 - 10:56