Rezerves saraksts

Atsauce: 

1. valodu kombinācija

DE MEYERE

Jessie

DE ROOVER

Joachim

DERWAE

Annemie Hella

HOOGEWIJS

Tim

JACOBS

Sara

TIELEMANS

Peter

VAN DEN HAUTE

Silke

VAN DEN NOORTGATE

 Sandrijn

WIJSMULLER

Witte Alexander

2. valodu kombinācija

ALTING

Marjolein

ARENS

Mattia

DELPUTTE

Wouter

GRUNDLEHNER

Kasper

KUROWSKA

Malgorzata

RENDERS

Riet

TEFTEDARIJA

Andrea

VAN DEN BERK

Susanne

VAN DEN TROOST

 Eric

Saraksta derīguma termiņš: 
Šis saraksts būs derīgs līdz 31/12/2021.
Publicēšanas datums : 22/08/2018 - 11:41
Atjauninājuma datums : 27/08/2018 - 16:54