Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
EHLERS MORTENSEN Marie-Louise
GODSK Line
LEHRER Susanne
RASMUSSEN Kasper
SAEBYE Charlotte
SPLIID Ulrik
Валидност на списъка на одобрените кандидати: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2022.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 24/04/2019 - 15:29
Дата на актуализацията : 24/04/2019 - 15:29