Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
EHLERS MORTENSEN Marie-Louise
GODSK Line
LEHRER Susanne
RASMUSSEN Kasper
SAEBYE Charlotte
SPLIID Ulrik
Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2022.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 24/04/2019 - 15:29
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/04/2019 - 15:29