Rezerves saraksts

Atsauce: 
EHLERS MORTENSEN Marie-Louise
GODSK Line
LEHRER Susanne
RASMUSSEN Kasper
SAEBYE Charlotte
SPLIID Ulrik
Saraksta derīguma termiņš: 
Šis saraksts būs derīgs līdz 30/06/2022.
Iestādes, kuras var pieņemt darbā darbiniekus no šī saraksta: 
Publicēšanas datums : 24/04/2019 - 15:29
Atjauninājuma datums : 24/04/2019 - 15:29