Rezervný zoznam

Referencia: 
EHLERS MORTENSEN Marie-Louise
GODSK Line
LEHRER Susanne
RASMUSSEN Kasper
SAEBYE Charlotte
SPLIID Ulrik
Validity of the reserve list: 
Rezervný zoznam bude platný do 30/06/2022.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 24/04/2019 - 15:29
Dátum aktualizácie : 24/04/2019 - 15:29