Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
AASA Birgit
AULE PARMAS Kristi
JÄRVAMÄGI Ralf
KRIIBI Pille
LOONELA Marion
POLDOJA Vaido
SENKEL Monika
Валидност на списъка на одобрените кандидати: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2022.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 24/04/2019 - 15:34
Дата на актуализацията : 24/04/2019 - 15:35