Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
KELLY John
MOORE Jennifer
NÍ CHRÓINÍN Bláithín
Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 30/06/2022 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 24/04/2019 - 15:39
Дата на актуализацията : 24/04/2019 - 15:41