Rezervný zoznam

Referencia: 
KELLY John
MOORE Jennifer
NÍ CHRÓINÍN Bláithín
Platnosť rezervného zoznamu: 
Rezervný zoznam bude platný do 30/06/2022.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 24/04/2019 - 15:39
Dátum aktualizácie : 24/04/2019 - 15:41