Popis uspješnih kandidata

Referentni broj postupka odabira: 
GRLICA Carmen
HEĐI Renata
JAKŠIĆ Nina
KONCAREVIC PERIC Sara
KONFORTA Marijana
LIPOVŠĆAK Marina
MODRIC SKRABALO Katja
Valjanost popisa: 
Popis je valjan do 30/06/2022.
Institucije koje mogu zapošljavati s ovog popisa: 
Moguće je da su neki uspješni kandidati izričito zatražili da se njihovo ime ne objavljuje.
Datum objave : 09/04/2019 - 12:32
Datum zadnjeg ažuriranja : 09/04/2019 - 12:33