Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
BALMAKS Indulis
BERGERE Lelde
Валидност на списъка на одобрените кандидати: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2022.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 24/04/2019 - 17:16
Дата на актуализацията : 24/04/2019 - 17:19