Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
BALMAKS Indulis
BERGERE Lelde
Ισχύς του εφεδρικού καταλόγων επιτυχόντων: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 30/06/2022.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 24/04/2019 - 17:16
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/04/2019 - 17:19