Rezerves saraksts

Atsauce: 
BALMAKS Indulis
BERGERE Lelde
Saraksta derīguma termiņš: 
Šis saraksts būs derīgs līdz 30/06/2022.
Iestādes, kuras var pieņemt darbā darbiniekus no šī saraksta: 
Publicēšanas datums : 24/04/2019 - 17:16
Atjauninājuma datums : 24/04/2019 - 17:19