Rezervný zoznam

Referencia: 
BALMAKS Indulis
BERGERE Lelde
Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 30/06/2022.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 24/04/2019 - 17:16
Dátum aktualizácie : 24/04/2019 - 17:19