Lista ta' riserva

Referenza: 
ALES VERDIR Neva
MIKLIČ Matija
MILINOVIC Sanja
OSVALD Igor
SMRKOLJ Maja
VALENA Jan 
ZADNIK An
Validità tal-lista: 
Il-lista se tibqa’ valida sa din id-data: 30/06/2022.
Istituzzjonijiet li jistgħu jirreklutaw minn din il-lista: 
Data tal-post : 24/04/2019 - 15:16
Aġġorna d-data : 24/04/2019 - 15:17