Lista ta' riserva

Referenza: 
ALES VERDIR Neva
MIKLIČ Matija
MILINOVIC Sanja
OSVALD Igor
SMRKOLJ Maja
VALENA Jan 
ZADNIK An
Il-validità tal-lista ta’ riżerva: 
Il-lista ta' riżerva se tibqa' valida sa 30/06/2022.
Istituzzjonijiet li jistgħu jirreklutaw minn din il-lista: 
Data tal-post : 24/04/2019 - 15:16
Aġġorna d-data : 24/04/2019 - 15:17