Lista rezerwowa

Numer referencyjny: 
ALES VERDIR Neva
MIKLIČ Matija
MILINOVIC Sanja
OSVALD Igor
SMRKOLJ Maja
VALENA Jan 
ZADNIK An
Ważność listy : 
Lista będzie ważna do 30/06/2022 r.
Instytucje, które mogą rekrutować kandydatów z tej listy: 
Data publikacji : 24/04/2019 - 15:16
Data aktualizacji : 24/04/2019 - 15:17