Rezervni seznam

Home > Uspešni kandidati > Rezervni seznami > Rezervni seznam
Referenca: 
ALES VERDIR Neva
MIKLIČ Matija
MILINOVIC Sanja
OSVALD Igor
SMRKOLJ Maja
VALENA Jan 
ZADNIK An
Validity of the reserve list: 
Rezervni seznam velja do 30/06/2022.
Institucije, ki zaposlujejo s tega seznama: 
Datum objave : 24/04/2019 - 15:16
Datum posodobitve : 24/04/2019 - 15:17